Tärkeää tietoa osallistujalle

Jos olet osallistumassa Olkiluoto Blockadeen ensimmäistä, toista tai kolmatta kertaa, kannattaa lukea tämä sivu huolella koska nämä perusasiat on hyvä tietää. Haluat varmasti myös tietää mitä kannattaa ottaa mukaan ja mitä ei.

Läheisryhmä

On suositeltavaa, että tulet paikalle ryhmässä. Läheisryhmä on max. 20 hengen suuruinen ryhmä henkilöitä, jotka tukevat toisiaan ja huolehtivat toisistaan tempauksen aikana. Kun osanottajat muodostavat ryhmiä, on kaikkien hyvinvoinnista helpompi huolehtia.

Olisi hyvä, jos läheisryhmä kokoontuisi ennen tempaukseen osallistumista sopimaan ryhmän yhteisistä pelisäännöistä ja ryhmän jäsenten rooleista. Tempauksessa tehtävä yhteinen päätöksenteko helpottuu, jos jokaisella ryhmällä on edustaja, joka välittää ryhmän kannan muiden ryhmien edustajille. Ryhmällä voi myös olla oma mediayhteyshenkilö, joka valmistautuu kertomaan tempauksesta median edustajille ja/tai toimittaa tiedot ja mahdolliset kuvat ryhmän tempauksesta blokkauksen mediayhteyshenkilöille.

Jos ryhmä osallistuu tempaukseen, jossa voi tulla kiinniotetuksi, vähintään yhden ryhmän jäsenistä täytyisi aina pysytellä taustatukena ja ilmoittaa kiinniotettujen nimet lakitukihenkilöille. Näin varmistetaan, että jokainen noudetaan vapauduttuaan poliisiasemalta.

Ryhmässä voi olla seuraavia rooleja, joista olisi hyvä sopia jo ennakolta:

 • Ryhmän edustaja: voi olla että blokissa täytyy tehdä ryhmäpäätöksiä (esim.milloin tempaus päättyy). Päätöstilannetta helpottaa, jos jokaisessa ryhmässä on edustaja, joka kertoo ryhmän kannan muille edustajille ja tarvittaessa neuvottelee ryhmän valtuutuksella muiden edustajien kanssa.
 • Mediayhteyshenkilö: valmistautuu kertomaan tempauksesta median edustajille ja /tai toimittaa tiedot ja mahdolliset kuvat ryhmän tempauksesta blokkauksen mediayhteyshenkilöille.
 • Tukihenkilö(t): huolehtii ryhmän juomasta, ruuasta, ensiaputarvikkeista yms.hyvinvoinnista tempauksen ajan. Huolehtii tempauksessa mahdollisesti käytettävien lukkojen avaimista.
 • Lakitukihenkilö: pysyttelee taustalla jos poliisi ottaa muut ryhmän jäsenet kiinni. Kertoo kiinniotettujen nimet tempauksen lakitukihenkilölle (jonka yhteystiedot ovat saatavilla ennen tenpausta).

Tuo mukanasi

 • Juomapullo
 • Eväitä
 • Ruokailuvälineet (syvä lautanen, lusikka / haarukka)
 • Säänmukaiset asusteet
 • Muut välineet – ja banderolleja, ulkopelejä, telttoja lepotuoleja jne.
 • Henkilöllisyystodistus (helpottaa mahdollista asiointia poliisin kanssa)

Älä tuo mukanasi

 •  Tempaukseen ei tuoda alkoholia, huumeita tai aseita (eli mitään ‘aseiksi’ tulkittavia esineitä, edes paperiveitsiä tms.)
 • Puolueiden tai valtioiden lippuja tai tunnuksia. Käytä harkintaa myös järjestöjen tunnuksissa: tarkoitus on edustaa asiaa, ei  järjestöjä tms.
 • Mukana ei kannata pitää puhelinmuistiota, päiväkirjaa tms. ihmisten nimiä ja tietoja sisältäviä dokumentteja. Jos sinut otetaan kiinni, sulje puhelimesi ennen poliisiasemalle saapumista. On turha antaa ylimääräisiä dokumentteja poliisin haltuun.
 • Blokissa ei ole tilaa väkivaltaiselle, seksistiselle, rasistiselle tai muulle läsnä olevia henkilöitä loukkaavalle käytökselle. Toivomme myös virkavallan sitoutuvan näihin periaatteisiin.

Tempauksen periaatteet

Tulemalla paikalle Olkiluotoblockade-tapahtuman osallistujat sitoutuvat noudattamaan tiettyjä periaatteita. Periaatteet on laadittu helpottamaan tempauksessa toimimista. Periaatteiden tarkoitus on varmistaa, että mahdollisimman moni voi osallistua tapahtumiin omana itsenään ja omalla tavallaan.

Olkiluotoblockade -tapahtuman osanottajat sitoutuvat rauhanomaiseen toimintaan. Tärkein periaate on, että eläviä olentoja ei vahingoiteta. Toiminnallasi on vaikutusta muiden paikalla olijoiden hyvinvointiin. Ole siis vastuuntuntoinen.

Suhtaudutaan asiallisesti eriäviin mielipiteisiin. Luodaan rento tunnelma, jossa ihmiset (ja eläimet) voivat kommunikoida, oleskella ja toimia yhdessä kannustavassa ilmapiirissä. Blokissa ei ole tilaa väkivaltaiselle, seksistiselle, (ikä-)rasistiselle, transfobiselle tai muulle läsnä olevia henkilöitä loukkaavalle käytökselle.

Blokissa ei kosketella ketään ilman kyseisen henkilön suostumusta. Jokainen väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä suljetaan pois blokista. Toivomme osallistujilta rohkeutta puuttua aggressiiviseen ja sortavaan käytökseen, jos sellaista esiintyy.

Ambulanssit ja paloautot päästetään tiesuluista läpi.

Tempaukseen ei tuoda alkoholia, huumeita eikä mitään aseita tai aseiksi tulkittavissa olevia esineitä.

Poliisi ja laki lyhyesti

 • Olkiluodossa järjestetään mielenosoitus, johon osallistuminen on perustuslaillinen oikeus. Mielenosoitukset usein myös häiritsevät liikennettä jonkin verran. Sinua ei siis voida ottaa kiinni vain siitä syystä, että osallistut mielenosoitukseen – tämä rikkoisi perustuslaillisia oikeuksiasi.
 • Sinut voidaan ottaa kiinni, jos et tottele poliisin käskyjä. Yleensä poliisi antaa kolme varoitusta ennen kiinniottoa.
 • Kiinniotettuna joutuu yleensä olemaan maksimissaan muutaman tunnin.
 • Jos sinut otetaan kiinni, kannattaa kännykkä sulkea ennen poliisiasemalle saapumista.
 • Poliisille ei ole pakko kertoa muuta kuin oma nimi, osoite ja henkilötunnus. Poliisin muihin kysymyksiin ei kannata vastata.
 • Jos sinut otetaan kiinni, voit saada sakot, joiden suuruus riippuu tuloistasi. Yleensä sakko on vastaavissa tilanteissa muutaman kympin suuruinen.
 • Sakkojen saamisesta ei tule rikosrekisterimerkintää.
 • Tempauksen osanottajilla on tarvittaessa käytössään oma asianajaja.

Laki – ja poliisiasioista enemmän alla.

Tunne oikeutesi!

1)Kiinniotto, pidätys ja kuulustelu

Kiinniotto:

 • Kiinniotto-oikeus on pääsääntöisesti poliisilla tai vartijalla, monissa tapauksissa kenellä tahansa (jokamiehen kiinniotto-oikeus). Sinut saa ottaa kiinni:
 1. henkilöllisyytesi selvittämistä varten,
 2. jos sinun epäillään syyllistyneen rikokseen,
 3. jos sinun epäillään olevan vaaraksi itsellesi tai muille, tai
 4. jos sinun epäillään todennäköisesti syyllistyvän rikokseen tai aiheuttavan vaaraa yleiselle turvallisuudelle. Sinun ei tarvitse antaa henkilötietojasi muille kuin poliisille (silloinkin vain nimi, osoite ja henkilötunnus!).
 • Siviiliasuisen poliisin tai vartijan on näytettävä virkamerkkinsä pyydettäessä – heidän on aina pyydettäessä todistettava olevansa virkatehtävissä, ennen kuin heillä on oikeutta käyttää virkaansa kuuluvia valtuuksia. Kysy aina kanssasi asioivien poliisien nimiä – jos kohteliaaseen pyyntöön ei suostuta, ilmoita lakitukiryhmälle. Vartijoiden on aina pyydettäessä näytettävä vartijakorttinsa ja annettava pyydettäessä firmansa vastaavan hoitajan (esimiehensä) nimi ja yhteystiedot.
 • Jos sinut viedään putkaan, sinulta voidaan ottaa henkilökohtainen omaisuutesi ja kaikki, millä voisit ehkä vahingoittaa itseäsi – hakaneulat, rintaliivit jne. Voit pyytää mukanasi olevia kirjoja, lehtiä, pelikortteja ym. mukaan putkaan. Sinulla on myös oikeus saada kynä ja paperia. Ennen putkaan viemistä sinulta kysytään sairauksista tai lääkityksistä, ja tämä on oikea hetki kertoa esimerkiksi kasvisruokavaliosta ja allergioista, vaikkei niitä erikseen kysytäkään.
 • Sinua saadaan pitää kiinni 12 tuntia. Jos siitä rikoksesta, mistä sinua epäillään, laissa säädetty maksimirangaistus on vähintään vuoden vankeutta (esim. vahingonteko), sinua saadaan pitää kiinni 24 tuntia, koska on edellytykset pidätykselle. Vuorokauden jälkeen sinulle pitää joko ilmoittaa pidätyksestä tai päästää vapaaksi. Mikäli sinut pidätetään, sinua saadaan pitää kiinni kolme vuorokautta.
 • Kiinniotetulla on oikeus ruokavalionsa mukaiseen ravintoon, mutta ruokaa ei ole pakko antaa, jos kiinnipitoaika on vähemmän kuin 12 tuntia. Sinulla on kuitenkin oikeus saada juomavettä halutessasi. Kiinniotetulla on oikeus myös terveydenhoitoon ja reseptilääkkeisiinsä, mikäli ne ovat mukana. Jos olet saanut vammoja kiinnioton yhteydessä, käy kuvauttamassa ne lääkärillä heti vapauduttuasi.
 • Kiinniotetulla ei ole oikeutta puhelinsoittoon. Alaikäisen säilöönotosta on ilmoitettava välittömästi huoltajalle.
 • Kun pääset vapaaksi, sinua vaaditaan allekirjoittamaan paperi, jossa kerrot saaneesi takaisin kaiken takavarikoidun omaisuutesi. Tarkasta  omaisuutesi huolella ennen allekirjoittamista. Tarkista mm.onko puhelimestasi soitettu tai onko päiväkirjasi väärässä taskussa. Sinun ei tarvitse allekirjoittaa paperia, vaikka kaikki olisikin kunnossa.
 • Älä vaivu epätoivoon, äläkä masennu. Keksi itsellesi tekemistä! Joogaa, punnerra, venyttele, pyydä kynä ja paperia kirjoittamista ja piirtämistä varten, tee villasukista jonkkapallot… Muista, ettei sinua ole unohdettu putkaan. Sinua ajatellaan sen ulkopuolella, sinusta huolehditaan ja mahdollisesti sinulle on yritetty kuljettaa kirjoja ja ruokaa, vaikket sitä tietäisikään.

Kuulustelu

 • Kuulustelu alkaa vasta, kun sinulle on kerrottu asemasi kuulustelussa (epäilty, todistaja vai asianomistaja), mistä sinua mahdollisesti epäillään sekä oikeudesta käyttää avustajaa. Sinua ei voida velvoittaa vastaamaan mihinkään kuulustelussa eikä sen ulkopuolella. Vaadi saada nähdä oikeutesi kirjallisina, koska muuten et ehkä tule kuulemaan niitä kaikkia. Sinulla on oikeus saada oikeutesi kirjallisina, vaikka poliisiaseman kopiokone kuinka olisi rikki.
 • Vaadi asianajaja paikalle kuulusteluavustajaksi, mikäli mahdollista. Jos sinut on otettu kiinni mielenosoituksessa tms. ja lakitukiryhmä on saanut siitä tiedon, asianajaja saattaa odottaa sinua jo poliisiasemalla. Jos asianajaja on paikalla, sinua todennäköisesti kohdellaan asiallisemmin, mutta pyydä aina tuttu tai jonkun suosittelema asianajaja. Jos olet alle 18-vuotias, voit vaatia huoltajaasi paikalle. Alle 18-vuotiasta ei saa kuulustella ilman todistajaa.
 • Jos sinua kuulustellaan ”todistajana”, sinun täytyy vastata kuulustelijan esittämiin kysymyksiin, ja sinulla on velvollisuus pysyä totuudessa. Voit kuitenkin kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin sillä perusteella, että pelkäät itsesi tai lähiomaisesi joutuvan syytteeseen. Asiaan liittymättömiin kysymyksiin on oikeus kieltäytyä vastaamasta.
 • Jos sinua kuulustellaan ”epäiltynä”, sinun on kerrottava poliisille vain nimesi, osoitteesi ja henkilötunnuksesi. Kaikkiin muihin kysymyksiin voit kieltäytyä vastaamasta. Epäillyllä ei ole velvollisuutta pysyä totuudessa.
 • Epäiltynä on turvallisinta vastata jokaiseen kysymykseen “en kommentoi”, vaikka olisitkin syytön, ellet halua aiheuttaa ongelmia muille. Voit myös käyttää hyväksi havaittuja “en muista”, “en tunnistanut henkilöä” ja “kiistän ehdottomasti syyllistyneeni mihinkään rikokseen” -vastauksia. Poliisi ei kysy viattomia kysymyksiä, ja poliisin on todistettava sinut syylliseksi – sinun ei tarvitse todistaa syyttömyyttäsi!
 • Kuulustelun aikana sinulle saatetaan esittää epäasiallisia kysymyksiä tai huomautuksia ulkonäöstäsi, seksuaalisesta tai poliittisesta suuntautumisestasi tai älykkyysosamäärästäsi. Vaadi jokainen huomautus ja kysymys kirjattavaksi kuulustelupöytäkirjaan, vaikket niihin vastaisikaan. Älä provosoidu.
 • Älä koskaan kerro kenenkään muun nimiä, äläkä vahvista epäilyjä itsestäsi tai muista. Älä puhu poliisien kanssa kuulustelun ulkopuolella.
 • Sinun ei ole pakko allekirjoittaa kuulustelupöytäkirjaa. Tarkista se silti, ja vaadi muutettavaksi jokainen kohta, joka ei täysin vastaa sanomisiasi. Älä muutenkaan allekirjoita mitään – siihen ei ole mitään pakkoa.
 • Kuulustelijat luottavat usein ihmisten naiiviuteen ja pelkoon. Pysy tiukkana äläkä puhu ristiin. Sinun ei tarvitse vastata poliisin esittämiin kysymyksiin lainkaan.

* On tärkeää, että tunnet oikeutesi, pidät niistä kiinni ja tiedät mitä teet. Puhu mahdollisimman vähän ja vastaa kysymyksiin mieluiten vain: “en kommentoi” tai “kiistän”.

Pidätys

 • Jos sinulle ilmoitetaan pidätyksestä, vaadi heti oikeutesi paperilla. Pidätetyn oikeuksien on löydyttävä jokaisesta putkasta.
 • Hanki luotettava ja hyvä asianajaja. Jos et tunne ketään ennestään, ota yhteyttä lakitukiryhmään tai pyydä vapaana olevaa ystävääsi (jota ei epäillä samasta rikoksesta) hankkimaan sinulle sellainen. Älä ota vastaan poliisin tarjoamaa asianajajaa. Jos olet pienituloinen, valtio usein korvaa asianajokulusi.
 • Älä luota tuntemattomaan asianajajaan. Kunnon asianajaja ei kysele turhia, eikä neuvo sinua tekemään vastoin tahtoasi. Voit vaihtaa asianajajan halutessasi.
 • Yritä saada sana ulkopuolelle, että sinut on pidätetty. Jos vaadit, niin poliisilla on velvollisuus ilmoittaa olinpaikastasi vanhemmillesi, sisaruksillesi ja tyttö/poikaystävällesi.
 • Älä suostu yhteenkään kuulusteluun ilman asianajajaasi.
 • “En kommentoi” -vastaus on paras ja helpoin vastaus ja soveltuu erityisesti mielenosoituksiin tai vastaaviin. Olemalla vastaamatta autat parhaiten itseäsi ja niitä, jotka ovat vielä vapaana.
 • Älä kerro poliisille mitään kuulustelujen ulkopuolella.
 • Sinun ei tarvitse vastata poliisin kysymyksiin. Älä usko, että sinut muka pidetään pidätettynä kolme päivää ja sitten vangitaan tutkimusten ajaksi, jos et kerro mitään. Jos poliisi ei saa mitään todisteita sinua vastaan, he eivät voi vangituttaa sinua. Tunnustamalla saatat helposti vain pahentaa asemaasi.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s