STUK: Tsunami vaarallisempi ydinvoimalalle kuin maanjäristys

Lapin Kansan (11.3.2011) mukaan Säteilyturvakeskus pitää tsunamia ydinvoimalalle vaarallisempana kuin maanjäristystä mm.koska tsunami kuljettaa mukanaan kaikenlaista raskastakin tavaraa. Linkki uutiseen: http://www.lapinkansa.fi/cs/Satellite/Kotimaa/1194669983628/artikkeli/stuk+tsunami+on+ydinvoimalalle+suurempi+riski+kuin+jaristys.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Japanin ydinvoimaloiden tilanne vaikuttaa niin huolestuttavalta, että sitä ei huvita edes ajatella. Esimerkiksi Olkiluodon ydinvoimala pärjää varajäähdytysjärjestelmän turvin vain kolme vuorokautta, jonka jälkeen reaktorin jäähdytyksestä vastaa palokunta – entä jos tie on siinä vaiheessa tukossa, tai palokunta kiireinen jossain muualla?

Korkea-aktiivista ydinjätettä varastoidaan ydinvoimaloiden (myös Loviisan ja Olkiluodon) läheisyydessä vesialtaissa suhteellisen keveiden varastorakennusten sisällä. Nämä ovat voimalaakin alttiimpia tulvan tai tsunamin aiheuttamille tuhoille, koska vesi pääsee voimalaa paljon helpommin tulvimaan rakennuksiin sisälle. Veden mukana radioaktiivisuus leviää todella laajalle ja korkea-aktiivista jätettä tarvitaan vain hyvin pieni määrä saastuttamaan vakavasti suuriakin vesimassoja. Joku on laskenut että puoli maitotölkillistä korkea-aktiivista ydinjätettä saastuttaisi Päijänteen verran vettä juomakelvottomaksi.

Järisyttäviä uutisia meiltä ja muualta

Tsunamivaroitus on annettu koko Tyynenmeren alueelle Meksikon rannikkoa myöten. Ydinvoimaloita rakennetaan usein meren rannalle, koska jäähdytysveden saaminen merestä on yksinkertaista. Tälläkin kertaa voimme vain laittaa peukut pystyyn ja toivoa, että mitään todella katastrofaalista ei tapahdu – ja että mahdollisista onnettomuuksista tiedotetaan avoimesti ja rehellisesti.

Meren ranta on ydinvoimalan rakennuspaikaksi ehkä se kaikkein arveluttavin. Tsunami ei ole vain Tyyntä valtamerta koskeva uhka. Risto Isomäki varoittaa kirjassaan “Kosminen rakkaus vai suuri saatana – 20 päätöstä ydinvoimasta” (Like 2009) että tsunameja voi – ja onkin esiintynyt – myös meidän rannikollamme. Tsunameja meidän rannikoillamme voivat aiheuttaa maan pinnan noususta johtuvat maanjäristykset. Muilla pohjoisilla merialueilla tsunameja voi aiheuttaa merenalaisen ikiroudan sulaminen ja siitä johtuva suurten kaasukuplien (metaania tai hiilidioksidia sisältävien klatraattien) vapautuminen merenpohjasta.

Tsunami – ja ydinvoimauutisia voi seurata esimerkiksi täällä: http://www.ampparit.com/haku?q=ydinvoima&t=news

Tsunamin lisäksi ydinvoimaloita uhkaa ilmastonmuutoksen aiheuttama merenpinnan nousu ja lisääntynyt hurrikaanien määrä. Sen lisäksi että ydinvoima ei ole minkäänlainen ratkaisu ilmastonmuutokseen (mm. koska uraanin louhinta ja prosessointi on riippuvaista fossiilisista polttoaineista), ilmastonmuutos yhdistettynä ydinvoiman käyttöön aiheuttaa yhä vakavampia uhkia maapallon kaikille elollisille olennoille.

Turvallisuusriskien lisäksi viime aikaiset uutiset osoittavat myös, kuinka vähän ydinvoimaa käyttävät ja rakentavat yhtiöitä kiinnostaa edes ihmisten välittömien oikeuksien toteutuminen. Olkiluodon kolmosreaktoria rakennetaan pahimmillaan 2 euron tuntipalkalla ja siirtotyöläiset elävät Olkiluodon saarella eristyksissä suomalaisesta yhteiskunnasta. Näistä syistä johtuen ydinvoiman vastaisen kansanliikkeen lisäksi myös Metalliliitto uhkaa Olkiluotoa saarrolla:

Satakunnan kansa 10.3.2011: “Ay-liike uhkaa Olkiluotoa kovilla: Rekka portille poikittain jos sopua ei synny

Suuri osa Olkiluotoa koskevista uutisista löytyy täältä: http://www.ampparit.com/haku?q=olkiluoto&t=news