Olkiluotoblockade-leiri 6. – 13. elokuuta 2012!

Olkiluotoblockade-leiri Eurajoen läheisyydessä tuo yhteen ydinvoiman vastustajia Suomesta ja kansainvälisiltä toimintakentiltä.Työryhmissä keskustellaan ydinvoimaan liittyvistä hankkeista, uraanikaivostoimintaa unohtamatta, ja jaetaan kokemuksia sekä tehokkaita työkaluja energiateollisuuden vastaisiin kamppailuihin, aidosti kestävän ja hajautetun energiatuotannon puolesta.

Leirin aikana, lauantaina 11. elokuuta, järjestetään Olkiluoto-blockade tempaus, jossa Olkiluotoon johtavat tiet suljetaan päiväksi kansalaistottelemattomuutta käyttäen. Vuonna 2012 toimintapäivä järjestetään kolmatta kertaa.

Olkiluodossa toimii kaksi Teollisuuden Voiman omistamaa ydinreaktoria. Lisäksi yhtiö rakentaa yhteistyössä Arevan kanssa maailman ensimmäistä EPR-tyyppistä reaktoria. Huolimatta siitä, että voimalahankkeeseen on liittynyt lukematon määrä ongelmia, Suomen eduskunta on myöntänyt yhtiölle rakennusluvan neljännellekin reaktorille. Olkiluodossa rakennetaan myös maailman ensimmäistä korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitushautaa, Onkaloa, välittämättä sen Itämerelle aiheuttamasta riskistä

Ydinvoima ei ole ratkaisu ilmasto-ongelmiin, vaan osa samaa talousjärjestelmää, joka nostaa teollisuuden lyhytnäköisen voitontavoittelun ympäristön kestävyyttä ja yleistä turvallisuutta arvokkaammaksi.

Kun muualla Euroopassa ydinvoimasta luopuminen etenee Fukushiman katastrofin seurauksena, Suomen hallitus näkee tilanteen mahdollisuutena kehitttää Suomesta ydinenergiaa tuottava reservaatti. Tule mukaan toimimaan kanssamme ja näyttämään teollisuudelle ja sitä palvelevalle valtiolle, ettei Ydin-Suomi vision toteuttaminen tule olemaan mahdollista. Uraanikaivostoiminta, ydinvoiman lisärakentaminen ja loppusijoitushanke tulevat kohtaamaan yhä kasvavaa ja päättäväisempää paikallista ja kansainvälistä vastarintaa.

Kysy lisää tai tarjoa omaa ohjelmaa: olkiluotoblockade [at] riseup.net

olkiluotoblockade2012.wordpress.com

olkiluotoblockade.info

twitter.com: @BlockOlkiluoto

Welcome to Olkiluoto Blockade Camp 6 – 13 August 2012!

Olkiluoto Blockade Camp in Eurajoki, western Finland, will bring together people from the anti-nuclear movements in Finland and internationally. The camp will be an opportunity to discuss nuclear power projects, including uranium mining, and to share experiences, skills and tools for struggles against the nuclear energy industry and for encouraging truly sustainable, decentralized forms of energy.

On August 11, Olkiluoto Blockade action day, people are invited to come and block the roads to the Olkiluoto nuclear power plant by civil disobedience. Year 2012 will mark the third annual blockade.

The Olkiluoto power plant consists of two reactors owned by Teollisuuden Voima (TVO). Additionally, TVO and French Areva are currently building a third reactor, which will be the world’s largest and first EPR reactor. Despite the countless problems with the EPR’s construction so far, the Finnish parliament has granted the company a license to build a fourth reactor at the site. Another pioneer project in Olkiluoto is Onkalo (“the Cave”), the world’s first ‘permanent’ underground storage for highly radioactive waste.

Nuclear power cannot solve the climate crises, but rather it feeds the economic system where short term profit-making sacrifices common safety and environmental issues.

While the rest of Europe is phasing out nuclear power after the disaster in Fukushima, the Finnish government is grasping the opportunity to increase nuclear power production in Finland. Join us in action and send a strong message to the state and the industries: you will not turn Finland into a nuclear power reservation! Uranium mining, nuclear power plants and waste disposal projects will be met with growing and determined resistance, on a local and international level.

Get more information, or give your ideas for the program:

olkiluotoblockade [at] riseup.net

olkiluotoblockade2012.wordpress.com

olkiluotoblockade.info

twitter.com: @BlockOlkiluoto