Ydinvoima(ma)tematiikkaa perjantain ratoksi: Fukushima>Tshernobyl?

New Scientist -lehdessä 24.3.2011 julkaistun artikkelin mukaan Fukushiman päivittäiset radioaktiiviset päästöt lähenevät Tshernobylin päästömääriä. Esimerkiksi Fukushimasta pääsee joka päivä noin 60% Tshernobylin päivittäin vapauttamasta cesiumista.

Tshernobyl paloi 10 päivää ja Fukushimassa tilanne on ollut päällä nyt 29 päivää. Peruskoulumatematiikalla voi karkeasti arvioida (mikäli yksinkertaisuuden vuoksi – kuten N.S.-lehdessä – oletetaan, että päivittäiset päästömäärät molemmissa tapauksissa ovat pysyneet suhteellisen vakaina), että

1) Fukushima saavutti Tshernobylin kokonaispäästömäärän vajaassa 17 päivässä, ja että

2) Fukushiman cesium-päästöt ovat 29 päivän jälkeen samaisella matematiikalla laskettuna 42,6% suuremmat kuin Tshernobylin.

Laskutoimitukset:

1) Tshernobylin päivittäisille päästöille annetaan arvo 100 ja Fukushiman päästöille 60. 10 päivää x 100 = 1000 (eli Tshernobylin kokonaispäästömäärä). Fukushima: (a)päivää x 60 = 1000, eli 1000/60 = (a)päivää, (a)=16,67 päivää

2)Fukushiman kokonaispäästömäärä: 29 x 60 = 1740. (b)=Tshernobylin kokonaispäästömäärä prosentteina Fukushimasta (b)/100%=1000/1740. (b)=100%x1000/1740=57,4%. 100%(Fukushima)-57,4%(Tshernobyl)=42,6%

Menikö oikein? Jätä kommentti!

PS. Laskutoimitukset on tehty cesium-137:lle annetuilla arvioilla, ei siis esim. radioaktiiviselle jodin tai plutoniumin päästöarvioille.

PSS. em. artikkelin mukaan Fukushimassa on noin 1760 tonnia uutta ja käytettyä ydinpolttoainetta, josta toistaiseksi tuntematon määrä on vahingoittunut. Tshernobylissä oli 180 tonnia polttoainetta.

PSSS. Asian Times 5.4.2011: “Fukushima marks a ‘nuclear ice-age'” – hyvä kooste Fukushiman vaikutuksesta ydinvoimatalouteen maailmalaajuisesti (paitsi Suomen linjaa ei toki horjuta mikään). Wall Street Journal 8.4.2011: “Nuclear runoff worries China” –  Japanin radioaktiiviset päästöt huolestuttavat Kiinaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s