Selväpäistä tiedotusta Japanin ydinreaktorikatastrofeista

Union of Concerned Scientist tiedottaa selkeästi Fukushiman tilanteesta (englanniksi): http://allthingsnuclear.org/ ja Nuclear crisis in Japan FAQ ja Nuclear disasters ABC Organisaatio ei ota kantaa ydinvoiman puolesta tai sitä vastaan, ainoastaan tiedottaa teknisistä kysymyksistä.

Tilanne Fukushimassa on hirvittävä. Tämän voi jokainen todeta seuraamalla mitä tahansa uutiskanavaa, vaikkakin sitten rivien välistä. Enää olennainen kysymys ei ole, onko Fukushima uusi Tshernobyl, vaan kuinka monta Tshernobyliä?

Eri maat ovat ryhtyneet evakuoimaan kansalaisiaan Japanista. Lisätietoja @BlockOlkiluoto Twitteristä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s