Jo toinen Olkiluodon sulkemistempaus!

Olkiluodon sulkemistempaus järjestettiin ensi kerran vuonna 2010, vajaa kaksi kuukautta sen jälkeen kun eduskunta oli antanut myönteisen periaatepäätöksen kahden uuden ydinreaktorin rakentamiseksi Suomeen. Viime vuoden tempauksesta löytyy tietoa ja kuvia näiltä sivuilta:

http://olkiluotoblockade.wordpress.com/

http://olkiluotoblockade.info/index.php/Olkiluoto_Blockade

http://www.flickr.com/photos/ydinvoimavapaa_maailma/

Tähän blogiin tulee jatkossa tietoa tempaukseen  liittyvistä tapahtumista ja uutisista. Tervetuloa mukaan!

Ota yhteyttä: olkiluotoblockade [at] riseup.net

Voit seurata tapahtumaa myös Twitterissä: @BlockOlkiluoto

Otsikon kuva: Olkiluodontie 28.8.2010, kuvaaja: Noora Ojala

ENERGIAN TUOTTAMINEN YDINVOIMALLA ON UHKAPELIÄ IHMISTEN ELÄMÄLLÄ

Ydinreaktorit ja koko ydinpolttoaineen tuotantoketju uraanikaivoksista alkaen jättävät jälkeensä erittäin vaarallisia radioaktiivisia jätteitä. Ydinjätteiden turvalliseen varastointiin ei ole löytynyt ratkaisua, sillä jäte vaatii erittäin pitkiä säilytysaikoja, ja esimerkiksi uraanikaivoksissa radioaktiivista jätettä syntyy todella paljon. Olkiluodon ydinvoimalan ja ydinjätteen varastoinnin, sekä mahdollisen loppusijoituksen Olkiluodon saarella tekee erityisen turvattomaksi sijainti meren äärellä. Ilmastomuutoksen aiheuttama meren pinnan nousu ja lisää onnettomuusriskiä sekä ydinreaktoreissa että ydinjätteen varastoinnissa. Öljyonnettomuuden sattuessa reaktoreiden jäähdytysvettä ei voitaisi ottaa merestä.

Uraanikaivosten levittämät radioaktiiviset ainekset päätyvät kaivoksen ympäristössä ihmisten elimistöön hengitysilman, veden ja elintarvikkeiden mukana. Radioaktiivinen säteily aiheuttaa erilaisia syöpiä, geeniperimän vaurioita ja monia muita sairauksia. Erityisen haavoittuvia ovat lapset, mutta myös uraanikaivosten työntekijöiden keskuudessa on havaittu syöpien ja verisairauksien huomattavaa lisääntymistä. Uraania on v.2010 ryhdytty erottamaan Suomessa Talvivaaran kaivoksen tuottamasta malmista. Uraanikaivoksia suunnitellaan useille paikkakunnille.

Ydinreaktorit päästävät toimiessaan ympäristöön radioaktiivisia aineksia, esimerkiksi tritiumia. Erityisen paljon näitä aineksia pääsee ympäristöön ydinvoimalan vuosihuollon yhteydessä. Tutkimukset ympäri maailman todistavat lapsuusajan leukemioiden ja syöpien moninkertaistuneen ydinvoimaloiden lähialueilla asuvien keskuudessa. Toiminnassa oleviin ydinreaktoreihin liittyy aina katastrofaalisen onnettomuuden tai terrori-iskun riski.

Olkiluotoon rakennettava kolmas ydinreaktori on maailman suurin ja ensimmäisenä käyttöönotettava prototyyppinen EP-reaktori (European Pressurized water Reactor eli EPR). Tähän reaktorityyppiin liittyy useita uusia riskitekijöitä. Ydinvoiman lisärakentaminen tarkoittaa myös ydinaseisiin soveltuvan materiaalin määrän kasvua ja yhä suurempaa houkutusta käyttää näitä äärimmäisen haitallisia materiaaleja esimerkiksi terrori-iskuissa.

Olkiluotoon rakennettavan prototyyppisen kolmosreaktorin rakentaminen on pahasti kesken. Korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusluola Onkalo ei ole vielä käytössä. Nämä kalliit ja vaaralliset projektit voivaan vielä keskeyttää. Uusista ydinreaktoreista ei ole tehty vielä investointipäätöksiä – NYT on aika vaikuttaa siihen, että niitä ei koskaan tehdä!