Olkiluoto Blockade -oikeudenkäynnit: vähättelyä, vääristelyä ja huonoa tulkkausta

Tiedote 17.10.2012
Vapaa julkaistavaksi heti

Satakunnan käräjäoikeus käsitteli syyskuussa vuoden 2011 Olkiluoto Blockade-kansalaistottelemattomuustapahtumaa, joka oli sulkenut Olkiluodon ydinvoimalaan johtavat tiet.

Kaikkia kolmea vastaajaa syytettiin niskoittelusta. Jokainen heistä kiisti syytteet, mutta 10. lokakuuta annetussa kansliapäätöksessä jokainen oikeudessa olleesta vastaajasta todettiin syyllisiksi. Tapahtumaa seuranneet tarkkailijat paheksuvat oikeudenkäyntien puolueellisuutta.

Syytettyjen vaatimuksesta huolimatta oikeudenkäynnissä ei näytetty poliisin vuoden 2011 Olkiluoto Blockaden aikana kuvaamaa videomateriaalia. Tuomarin mukaan hänellä ei ollut kyseisiä nauhoja. Syytettyjen oikeusturvan kannalta keskeiset tapahtumat oli kuitenkin todistettavasti poliisin toimesta kuvattu, mukaan lukien koko kiinniottoprosessi. Oikeudenkäynnissä sekä todistajana ollut poliisi että tuomari sivuuttivat kysymyksen siitä, miksi kiinniotetuille ydinvoiman vastustajille ei oltu kerrottu kiinniottamisen syitä. Miksi viranomaiset eivät käyttäneet oikeudenkäynnissä itse taltioimaansa videomateriaalia?

Yksi vastaajista, pitkäaikainen ydinvoiman vastustaja, myönsi osallistuneensa kansalaistottelemattomuuteen, mutta saamaansa niskurointisyytettä hän ei hyväksynyt. Omassa puheenvuorossaan hän viittasi perustuslain 20. pykälään, jonka mukaan ”vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon”.

Oikeuden englanninkieliselle vastaajalle määräämä tulkki jätti olennaisia asioita kääntämättä. Toinen suomenkielisistä vastaajista joutui useasti puuttumaan tulkin tekemiin lukuisiin virheisiin.

Oikeuden istuntoja oli kaksi, joiden aikana kuultiin lukuisia todistajia sekä puolustuspuheenvuoroja. Oikeussalissa istuntojen aikana huomiota herätti erityisesti todistajana olleen poliisin epäasiallinen kommentointi ja nimittely. Hän tytötteli toistuvasti aikuisia naisia eikä vastannut erään vastaajan esittämiin kysymyksiin. Lisäksi hän myönsi, ettei muistanut tarkkaan yhden vastaajan kanssa käymiään keskusteluja, ja silti hänen lausuntonsa osaltaan lienee vaikuttanut tuomarin päätökseen.

Oikeudenkäynti vaikutti puolueelliselta. Poliisia ei huomautettu tämän epäasiallisista kommenteista. Syytettyjen kyseenalaistaessa poliisin toimintaa Olkiluoto Blockade -tapahtumassa heille puolestaan annettiin huomautuksia, vaikka näissä oikeudenkäynneissä piti olla kyse nimenomaan poliisin toiminnasta.

Uraanin louhintaan ja ydinjätteiden loppusijoittamiseen liittyviin ongelmiin ei ole olemassa toimivia ratkaisuja. Ydinvoiman koko tuotantoketju vahingoittaa vakavasti olemassa olevia ja tulevia sukupolvia, heidän elinkeinojaan ja koko ekosysteemiä.

Poliisin ja oikeuden asenteellisuudesta huolimatta kamppailu ydinvoimaa vastaan jatkuu!

Olkiluoto Blockaden lakitukiryhmä

Oikaisuja mielenosoituspäivää koskevaan poliisin tiedotteeseen

Poliisin aamulla julkaisemassa tiedotteessa oli kolme asiavirhettä, jotka vaikuttivat

mielenosoituspäivän uutisointiin

1. Mielenosoittajien sulkemassa kasitien kohdassa on 80 km/h nopeusrahjoitus, ei 100km/h

2. Mielenosoittajat eivät kaataneet puita mielenilmauksen aikana, vaan siirsivät metsässä lojuneita tukkeja, minkä poliisikin totesi heti paikan päällä.

3. Mielenosoittajia oli tänä vuonna n.150

Olkiluoto Blockade sulki Olkiluodon teitä päivän ajan

Artikkelin kuvaLehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
11.8.12

Olkiluoto Blockade sulki Olkiluodon teitä päivän ajan

Ydinvoiman vastainen Olkiluoto Blockade -verkosto sulki tänään kolmatta kertaa Olkiluodon ydinvoimalalle johtavia teitä. Osallistujia oli tänä vuonna arviolta 150, joista 35 otettiin kiinni. Tiesulkuja toteutettiin aamuvarhaisesta Sohantiellä, Sorkanmaantiellä, valtatie kahdeksalla, sekä useita kertoja Olkiluodontiellä.

Tieliikennettä pysäyttivät mm. mutanttininjakilpikonnat, kolmijalkarakennelmassa istuva kiipeilijä ja tukkeihin kahliutuneet ydinvoiman vastustajat. Tunnelma tapahtumapaikoilla oli
luova ja energinen. Viimeisenä Olkiluodontien sulkivat ruotsalaset pitkän linjan ydinvoiman vastustajat ketjuissa tiellä maaten. Osallistujia oli mm. Latviasta, Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Italiasta, Skotlannista, Islannista, Kuubasta ja Argentiinasta.

Mielenosoitus päättyi osallistujien yhteisellä päätöksellä klo 17. Kiinniotetut ovat päässet pois Rauman sekä Porin poliisiasemilta. Yhdessä toisiinsa lukittautuneiden ihmisten siirrossa tarvittiin kuitenkin ensiapua johtuen poliisin karkeista otteista siirtotilanteissa.

Toimintapäivään osallistuneet ihmiset halusivat tuoda esiin, että uraanin louhintaan ja ydinjätteiden loppusijoittamiseen liittyviin ongelmiin ei ole olemassa toimivia ratkaisuja. Ydinvoiman koko tuotantoketju vahingoittaa vakavasti olemassa olevia ja tulevia sukupolvia, heidän elinkeinojaan ja koko ekosysteemiä. Olkiluoto Blockade muistuttaa että, ydinvoima on myös kaikkein hitain lisäenergian tuottamisen muoto, eikä se siksi ole myöskään vastaus ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Olkiluoto Blockade on sulkenut ydinvoimalaan johtavia teitä

Kolmatta kertaa järjestettävä Olkiluoto Blockade -tapahtuma on sulkenut ydinvoimalaan johtavia teitä useaan otteeseen tänään. Joukko osallistujia sulki Sorkanmaantien sekä Sohantien. Lisäksi valtatie kahdeksan suljettiin kokonaan.

Mielenosoittajia loukkaantui poliisin poistaessa heitä tieltä. Ainakin yksi osallistuja loukkasi olkapäänsä poliisin nostaessa toisiinsa kahliutuneita mielenosoittajia. Osallistujia nostamassa ei ollut tarpeeksi poliiseja jotta osallistujat olisi saatu poistettua turvallisesti. Joillekkin osallistujille poliisi ei tehnyt selväksi kiinnioton syytä. Lisäksi poliisi on takavarikoinut banderolleja perusteitta.

Poliisin osoittamalla mielenosoituspaikalla, valtatie kahdeksan ja Olkiluodontien risteyksessä Olkiluoto Blockade -tapahtuma on sujunut rauhallisesti. Paikalla on ollut noin 150 osallistujaa, ja teitä on suljettu aktiivisesti.

Kiinniotettuja on alettu vapauttaa jo aamupäivän aikana, heitä on epäilty niskottelusta. Mielenosoitus jatkuu valtatie kahdeksan ja Olkiluodontien risteyksessä.

Olkiluoto Blockade vaatii, että ydinvoiman lisärakennus- ja kaivoshankkeet hylätään. Tulevaisuudessa ydinvoimaosaaminen tulee hyödyntää reaktoreiden purkuun sekä olemassa olevien jätteiden käsittelyn ja loppusijoituksen vielä ratkaisemattomiin ongelmiin.

Tapahtumia voi seurata twitterissä http://twitter.com/BlockOlkiluoto
Kuvia mielenosoituksesta on osoitteessa http://flickr.com/photos/olb12

Lakitukiryhmä vaatii poliisia kunnioittamaan oikeutta osoittaa mieltä

Lauantaina 11.8. järjestetään Eurajoella ydinvoimanvastainen Olkiluoto Blockade -tapahtuma, jonka tarkoituksena on sulkea ydinvoimalaan johtavat tiet päivän ajaksi ja vaatia ydinvoiman lakkauttamista Suomessa. Olkiluoto Blockade järjestetään nyt kolmatta kertaa.

Vuoden 2011 tapahtumassa poliisi esti ihmisten pääsyn ydinvoimalaan johtavalle tielle, otti kiinni tapahtumia sivusta seuranneita sekä laillisesti mieltään osoittaneita henkilöitä, retuutti kiinniotettuja, ahtoi jopa toistakymmentä ihmistä selliä kohden sekä jakeli sakkoja mielivaltaisesti. Myös median edustajien pääsyä tapahtumapaikoille rajoitettiin.

Vaadimme poliisia noudattamaan lakia ja kunnioittamaan ihmisten oikeutta osoittaa mieltä. Emme hyväksy poliisin mielivaltaa tänäkään vuonna, ja tapahtuman lakitukiryhmä seuraa tilannetta tapahtumassa. Toivomme toimittajien pitävän kiinni oikeudestaan liikkua mielenosoituspaikoilla sekä niiden välillä. Poliisin toimiessa mielivaltaisesti todistajat ja todisteet ovat hyödyksi valituksia tehtäessä.

Olkiluoto Blockade -mediaryhmä tiedottaa tapahtumista, ja näin ollen myös heillä on oltava esteetön pääsy tapahtuma-alueille. Niin ikään tapahtuman ensiapuhenkilöstön on esteettä päästävä apua tarvitsevien luokse. Lakitukiryhmä toivookin poliisilta kykyä turvata ihmisten mielenosoitusvapaus edellisvuotta paremmin.

Ydinvoiman aika on ohi! Kaivospäivän kuulumisia

Ydin- leiri on käynnissä! Aurinkoisena torstaipäivänä
väkeä on saapunut lisää tasaisena virtana ottamaan osaa
Kaivospäivän luentoihin ja työpajoihin. Leiri kokoaa ydinvoiman vastustajia nyt kahdeksasta eri maasta. Tänään on saatu aimo annos paikallista tietoutta mm. Itä- Suomen tämänhetkisestä kaivostilanteesta ja Talvivaaran ongelmista. Lappilaiset uraanivoimaa vastaan valotti Lapin kaivoshankkeita ja Pro hanhikivi- liike Pyhäjoen Ydinvoimalahankkeen nykytilannetta. Loppuilta on varattu bändeille. Olkiluoto Blockade tervehtää riehakkaan rummutuksen säestyksellä: Ydinvoiman aika on ohi!

Kuulumisia leiriltä

Olkiluoto Blockadea edeltävä Ydin-leiri on lähtenyt onnistuneesti käyntiin, vaikkakin hieman sateisessa säässä. Virallinen ohjelma alkoi tänään kun Mayu Saaritsa piti työpajan Fukushiman sekä Japanin tilanteesta, lisäksi Mikael Böök esitelmöi loviisaliikkeestä sekä ydinase ja -voima vapaasta EU:sta.

Kaksi leppoisaa poliisia kävi eilen “ohiajomatkalla” vierailemassa leiriportilla, ja tänään rajavartiolaitoksen helikopteri teki muutaman leiripaikan ylilennon. Leirille osallistujia on tällä hetkellä Suomalaisten lisäksi Liettuasta, Saksasta, Ruotsista, Ranskasta, Islannista ja Skotlannista.

Leirille sekä Blokkaukseen ehtii vielä mukaan. Tempauspäivään valmistaudutaan perjantaina. Suosittelemme yhteiskuljetuksia, sillä autoille paikkoja on rajoitetusti.Lapsille on ohjelmaa ja hoitoapua leiripäivinä. Lisäksi saunomista, rakentelua, vegaaniruokaa, bändejä, ja tietenkin jaettua vastarintaa ydinvoimavapaan tulevaisuuden puolesta!

Tänään varmistui myös tempauspäivän ohjelmatarjonnasta vastaavat, tässä he ovat:
Iida Umpikuja (Outopop – Turku)
Floaded (melodista punkpoprockia – Valkeakoski)
Päijänteen suopalloilijat (tragikoomisia folklaulelmia – Tampere)
Krisse Chrissie Heart Sydän (rock’n’roll&folk&blues&indie – Tampere)

Tässä muutama kuva leiriltä, myöhemmin viikolla luvassa kattavampaa päivitystä.

image

image

image

image

image

Pyörällä Ydin-leirille ja Olkiluoto Blockadeen

Kerää kaverisi ja polje Ydin-leirille! Leirillä on käyttöä polkupyörille sekä mahdollisuus kunnostaa pyöriä. Turusta matkaa leirille on vain 115km, Porista kepeät 30km. Lähin juna-asema on Harjavalta, alle 20 km leiripaikalta.Tai onko varastossasi ylimääräinen polkupyörä, jonka voisit lainata käyttöön Ydin-leirille? Myös pyörän kuljetuksesta leirille voidaan sopia.Jos kiinnostuit, ilmoita pian tulosuunnitelmistasi osoitteeseenolkiluotoblockade@riseup.net.

Olkiluoto Blockade Info Tampereella to 12.7.

Olkiluoto Blockade- tiensulkutempaus toteutetaan kolmannen kerran Olkiluodon ydinvoimalaan johtavilla teillä lauantaina 11.8.12

Infotilaisuus pidetään torstaina 12.7. klo 16. Paikkana Hirvitalo, Hirvikatu 10. Tilaisuudessa käydään läpi väkivallattoman suoran toiminnan periaatteita ja valmistaudutaan mielenilmaukseen.

Infotilaisuudessa on mahdollisuus ilmoittautua edestakaisiin kuljetuksiin. Tietoa myös 6.-12.8. pidettävästä ydin-leiristä.

Tervetuloa!

Olkiluoto Blockade la 11.8. ja Ydin-leiri 6.-13.8.12 !

Ydinvoima aina uraanin louhinnasta ydinjätehautoihin uhkaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää ja terveyttä. Emme halua olla osa teollisuuden tarpeita täyttäviä, kalliita ja vaarallisia kokeiluja. Siksi vaadimme ydinvoiman hallittua alasajoa nyt.
 
Lauantaina 11. elokuuta suljetaan Olkiluodon ydinvoimalaan johtavat tiet päivän ajaksi. Teitä on suljettu aikaisempina vuosina banderollein, rummuttaen, performanssein ja myös rauhanomaisen kansalaistottelemattomuuden keinoin.
 
Mielenosoitukseen voi liittyä kukin haluamallaan tavalla, myös ilman osallistumista kansalaistottelemattomuuteen. Aseiksi luokiteltavat varusteet on syytä jättää kotiin. Mielenosoitus on päihteetön. Kaikenlaista väkivaltaa, seksismiä, rasismia ja provosointia vältetään.
 
Tänä vuonna tapahtumaa edeltää myös kansainvälinen Ydin- leiri. Läheisellä maatilalla järjestetään toiminnallisia ja tietopainotteisia työpajoja. Luvassa on mm. tuore katsaus Japanin ydinonnettomuuteen ja kaivosliikkeeseen Suomessa. Viikon aikana nähtävät puhujat, elokuvat ja työpajat avaavat ydinvoimateollisuuden vastaista maailmanlaajuista liikettä ja antavat välineitä paikallisiin kamppailuihin.
Lapsille on ohjelmaa ja hoitoapua leiripäivinä. Lisäksi saunomista, rakentelua, vegaaniruokaa, bändejä, ja tietenkin jaettua vastarintaa ydinvoimavapaan tulevaisuuden puolesta!
TERVETULOA!

Tarkempi ohjelma https://olkiluotoblockade2012.wordpress.com/ydin-leirin-ohjelma/

Ilmoittautumiset leirille osoitteeseen olkiluotoblockade(at)riseup.net tai olbcamp(at)riseup.net 

Katso myös kuljetukset: https://olkiluotoblockade2012.wordpress.com/majoituskuljetukset/

Suositushinnat varallisuuden mukaan:

koko leiri 7 vrk 30-60e sisältää kolme ateriaa päivässä, ohjelman ja majoituksen teltoissa/sisätiloissa vaihtoehtoisesti: 1 vrk: 5-8 e 1 ateria: 3-5 e  Alle 10v lapset ilmaiseksi
****** LEVITÄ KUTSUA! ******